محتوا با جدول
ردیفعنوانآدرسسالکارفرماتصاویر
1 طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مجتمع مسکونیتهران، زعفرانیه1396آقای رمضانی
2 سیستم صوتی برند boseدربند سر1396آقای مهندس باقری
3 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 16 واحدیتهران، سعادت آباد آقای دکتر رادکانی
4 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه اداری 14 واحدیتهران، سعادت آباد آقای مهندس حسینی
5 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 24 واحدیتهران، ولنجک آقای مهندس شمس
6 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 12 واحدی گروه ساختمانی دیپلماتتهران، سعادت آباد آقای مهندس اسدی
7 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 7 واحدیتهران پاسداران آقای مهندس مددی
8 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 5 واحدیتهران، پاسداران آقای مهندس مددی
9 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 12 واحدیتهران، بلوار اندرزگو آقای مهندس محمدی
10 طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 5 واحدیتهران، بلوار اندرزگو آقای مهندس عربشاهی
11 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی 6 واحدیتهران، ظفر آقای مهندس هاشمی علیا
12 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویلایی جاده قدیم هشتگرد، کردانآقای مهندس آزموده
13 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند و تفکیک مصرف انرژی پروژه مسکونی 24 واحدیتهران، سعادت آباد آقای مهندس درستکار
14 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند 4 واحد از 12 واحد پروژه مسکونیتهران، سعادت آباد آقای مهندس قربانی
15 • طراحی و اجرای سیستم هوشمند 2 واحد از 12 واحد پروژه مسکونیتهران، سعادت آباد آقای مهندس نقیان
12
clsoe