اخبار
1397/02/30 15:23

مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد، این نوشته تلاش دارد که ۹۱ مزیت این حرکت عظیم را مورد اشاره قرار دهد .

 حفظ مشاغل موجوددربخش‌های تولیدی، بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور

گسترش وایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصولات موجود وخدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری

 گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم بنابراین تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور

 افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها

 افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم

 سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور

 صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید

 کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه

 رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم

 تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت تولیدی و مالی شرکت ها

استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخش‌های تولیدی

 جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمینه های بکارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی

 جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران

 کاهش وابستگی ارزی به کشور های بیگانه وتقویت پول ملی واتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی

 حرکت بخش‌های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد

 کاهش حجم و وزن اقتصادزیر زمینی وحرکت به سمت شفافیت اقتصادی

 افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن

 کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دلیل کاهش نیازهای وارداتی

 مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی وبالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی

 کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمینه سازی سرمایه گذاری در آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان

 کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور

 افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور

 کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنابراین شکل گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت

 کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

 تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف در کشور

 جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهان

کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا و کاهش تورم ناشی از کمبود عرضه بواسطه افزایش تولید

 امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش تولیدات داخلی و بالا رفتن قدرت رقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی

 بازسازی وبهسازی سیاست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر

 برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات بنابراین تعادل قیمت ها و تأمین منافع جامعه

مزایای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصولات ملی و محلی

 افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه

تقویت باورهای اسلامی ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بیگانه و احساس همزاد پنداری از طریق مصرف کالاهای ایرانی در بین مردم

 جلوگیری از آثار مخرب مصرف کالاهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرف تولیدات ملی

 حفظ آثار فرهنگی جامعه برا ی نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تلاش و خدمت به کشور

 دفع فرهنگ بیگانه و تأثیر گذاری بر فرهنگ بیگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهای دیگر

 خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهش تورم و بیکاری

 نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی

 محصولات تولید شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمینان به رعایت الزامات اعتقادی در فرآیندهای تولید که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده برجاگذارد

احساس هویت ملی بنابراین تلاش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی

 ارائه الگوئی عینی وعملیاتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستیابی به اهداف مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف تولیدات داخل

- تقویت فرهنگ شیعه مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بیگانه و الحادی

 کاهش مشکلات فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غیر ضروری نیروی انسانی در بخش‌های تولیدی

 فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایرانی و انتقال سینه به سینه این فرهنگ به نسل های آینده

مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس

 بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آنها در عرصه تولید وعمل

 آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آنها و در نتیجه تبدیل آنها به متون علمی مورد نیاز بخش‌های مختلف دانشگاهی کشور

 آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی

 برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر

 امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف

 شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید

 عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید

 آموزش ویادگیری علمی تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف

 توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آنها در عرصه های مختلف تولید

 فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر

 استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی

 صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها

 تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور

افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید

افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور

مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی

 جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور

 جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش‌های مختلف تولیدی کشور

 استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

 افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور

همچنین بخوانید:  ابتکاری دیگر در راهکار ip

 بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش‌های ملی و محلی

مزایای سیاسی و قانونی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بین المللی در حوزه مسائل سیاسی امنیتی

 کاهش فشارهای سیاسی بیگانگان و تنظیم شدن قوائد بازی های سیاسی در جهان به نفع کشور

 بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور

 ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت تولیدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانی و افزایش قدرت پول ملی

 اصلاح و بازسازی قوانین حوزه های اقتصاد و تولید به واسطه احساس نیاز کشور به آنها

 وضع قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر

ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخش‌های تولیدی و تلاش مسئولین برای آسان سازی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی کشور

 رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخش‌های تولیدی و اقتصادی بر اساس الزامات و شرایط مورد نیاز و به هنگام

مزایای بازاریابی و بازارداری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف تولید

 دسترسی تولیدکنندگان به نیازهای واقعی مردم

 تنوع تولیدات و تأمین نیازهای آحاد جامعه و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه

 کاهش زمینه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کلان بواسطه خریدهای غیر ملی

 نوسازی و بازسازی خطوط تولید و به روز شدن آنها و بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

 مصرف محصولات داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش تولید باعث بسترسازی اصلاح و رفع معایب کالا می گردد

 ارائه محصولات براساس سلیقه مصرف کنندگان بنابراین رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا

 اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات بنابراین دستیابی به کیفیت مورد نیاز، مشابه و بهتر از کالاهای خارجی

تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمین شرایط آنها

فراهم شدن رضایت مشتری بنابراین وفاداری به خرید و تکرار آن

 فراهم شدن زمینه تبلیغات دهان به دهان بواسطه مصرف تولیدات ملی

 جهانگرایانه شدن محصولات ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی

 افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی

 حذف بخش‌های زائد اداری و تلفیق و ترکیب بخش‌های موازی در ساختارهای اداری و تولیدی

 کاهش مشکلات کارگری در بخش‌های تولیدی

افزایش قدرت پاسخگوئی بخش‌های اداری و دولتی بواسطه درخواست‌های مستمر و دائمی بخش‌های تولید

 تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانینظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :