1396/05/01 19:52

آشنایی با شبکه و تجهیزات شبکه

شبکه. شبکه کامپیوتر.شبکه نظیر به نظیر

سیر تحول شبکه ها و کاربرد کامپیوتر ها همواره مورد توجه همگان صورت گرفته است به طوری که ابتدایی ترین کامپیوترهایی که وجود داشتند  Main frame ها بودند که کامپیوترهایی حجیم بودند و در آن سالها قدرت پردازش قوی داشتند ولی بسیار گران قیمت بودند و درنتیجه همه جا از آنها استفاده نمیشد از نظر کارکردی یک پردازنده قوی داشتند که قدرت پردازش قوی داشت و به یک سری ترمینال ها سرویس می داد که ترمینال یک ترکیبی از ورودی و خروجی بود.

نحوه کار به این صورت بود که  کاربر پشت ترمینال می نشست و از طریق کارت خوان یا صفحه کلید برنامه را وارد می کرد و دستور پردازش می داد به طوری که Terminal ها خودشان به تنهایی قدرت پردازش نداشتند.

درسال ۱۹۹۰ بودکه کامپیوتر های شخصی  (PC ) به وجود آمدند اولین خصیصه ای که داشتند این بود که برای کاربردهای کوچک شخصی طراحی شده بودند و ارزان قیمت بودند اما برای داشتن مزایای  Main frame  ها و سهولت و سادگی  PC ها مفهوم جدیدی به نام شبکه های کامپیوتری به وجود آمد.

کد شبکه ها ی کامپیوتری از نظر مستقل بودن اجزا و پردازشگر داشتن مثل PC ها هستند اما از نظر مرکزیت داشتن و تبادل و اشتراک منابع شبیه  Main frame  ها هستند.

برخی از مزایای شبکه های کامپیوتری می توان موارد زیر را نام برد.

۱ -قابلیت توسعه

۲ -قابلیت اطمینان

۳ -اشتراک منابع

۴ -ارتباط و تعامل داده ای

آشنایی با شبکه و تجهیزات آن

شبکه: برای آنکه کامپیوترها بتوانند در محیط شبکه منابع خود را به اشتراک بگذارند می توانند از شبکه استفاده کنند. منابع شبکه شامل: ۱- فایلها ۲- پرینترها ۳ - CD-Rom 4 - فلاپی و می باشد. در حالت کلی از لحاظ فیزیکی شبکه به دو دسته تقسیم می شود:

  (Local Area Network) LAN

 (Wide Area Network) WAN

شبکه های  LAN به شبکه هایی گفته می شود که از لحاظ فیزیکی محدود می باشند شبکه موجود در داخل یک ساختمان.

شبکه های  WAN  از اتصال یک یا چند شبکه  LAN  به وجود می آید شبکه های WAN  از لحاظ جغرافیایی محدود نمی باشند مانند اینترنت.

پارامترهای موجود در شبکه:

  :Server کامپیوتری است که می تواند سرویسی را در اختیار کامپیوتر دیگر قرار دهد .

 :Client  کامپیوتری است که از سرویس های موجود در شبکه استفاده می کند

 :Media  
شامل کلیه کابل ها و کانکتورها و وسایل ارتباطی بین کامپیوترها می باشد.

  :Resource به کلیه منابع موجود در شبکه گفته می شود.

  :Shared Resource به منابع به اشتراک گذاشته در شبکه گفته می شود.

تقسیم بندی منطقی شبکه :

در حالت کلی شبکه به دو گروهWork Group _ Server Base  طبقه بندی می شوند.

برخی از مزایا و معایب هر یک از شبکه های فوق:

  تعداد کامپیوترهایی که می تواند در یک شبکه  WG قرار گیرد حداکثر می تواند ده کامپیوتر باشد. برای اینکه یک کاربر بتواند با هر کدام از کامپیوترها کار کند وجود یک  Account  بر روی همان کامپیوتر الزامی است

  مدیریت در شبکه های  WG  بصورت غیر متمرکز می باشد.

 در شبکه های  Domain  از لحاظ تعداد کامپیوتر محدودیت وجود ندارد. در یک شبکه  Domain وجود حداقل یک  Server اصلی به نام   DC ( Domain Controller )  الزامی می باشد و کلیه قوانین و Account و محدودیت های تعریف شده بر روی شبکه در داخل این  Server تعریف می شود.

 راه اندازی یک شبکه WG  آسانتر و سریعتر می باشد.

 به دلیل متمرکز بودن شبکه های Domain از لحاظ امنیت (Security ) در سطح بالاتری نسبت به شبکه های  WG  قرار دارند.

 برای راه اندازی یک شبکه  Domain  حتماً نیاز یکی از سیستم عامل های زیر می باشد

  Windows Server 2000

  Windows advance Server 2000

  NT4 Server

  Enterprise 2003

  Standard 2003

 در شبکه WG  سیستم عامل ها می توانند هر کدام از نسخه های Win9 (x),  Server95,98,2000 ,… یا  Professional و یا  Xp باشند.

نحوه  Login کردن یک  Win9x  به یک    :Domain

 نصب کارت شبکه ( که در این صورت آیکون  Network Neighborhood بر روی Desktop ظاهر می شود که در Win 2000 XP تحت عنوان  My Network Places کرده و سپس  Properites می گیریم و گزینه Add را فعال می کنیم. در منوی باز شده پارامتر را باید تنظیم کنیم:

الف) Client ب)  Adapter  ج) Protocol  د)  Services

 Adapter  همان نصب کارت شبکه است.

 Protocol  زبان ارتباط کامپیوترها در شبکه می باشد. برای این که دو کامپیوتر بتوانند در یک محیط شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند باید از  Protocol  یکسان استفاده کنند. با انتخاب Protocol  منویی باز می شود که با دو کادر در آن قرار دارد. در کادر سمت چپ  Microsoft را انتخاب کرده تا  Protocol های مربوط به Microsoft در کادر سمت راست ظاهر شود. که دو  Protocol بنام های TCP/IP و NetBEUI بیش از بقیه مورد استفاده قرار می گیرند.پروتکل TCP/IP  به عنوان پروتکل استاندارد اینترنت پذیرفته شده است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :