1396/05/11 12:13

انواع سیم کشی در آیفون تصویری

آیفون. آیفون تصویری. آیفون تصویری تکنما. سیم کشی آیفون تصویری

سیم کشی لاین به لاین: این نوع سیم کشی در آیفون تصویری بیشترین کاربرد را دارد و ما برای واحدهای بالا این نوع سیم کشی را توصیه می کنیم.

در ساختمان های که دو واحد در کنار هم قرار دارد بهتر است دو کابل مجزا از بالا تا جعبه تقسیم کشیده شده و از جعبه تقسیم تا پنل به وسیله یک کابل انتقال یابد.

شما باید برای هر واحد ۴ رشته سیم در نظر بگیرید و این روش سازگار با تمام آیفون های تصویری داخلی و خارجی می باشد.

راهنمای سیم کشی آیفون تصویری

سیم کشی

سیم کشی مجزا: این نوع سیم کشی در آیفون های تصویری مناسب واحدهای زیر ده واحد بوده و به دلیل استفاده هر واحد از یک کابل مجزا معایب و مزایای خاص خود را دارد. این نوع سیم کشی به این صورت است که یک کابل دو و یا سه زوج از هر واحد به پشت پنل با سوئیچر و یا به جعبه تقسیم منتقل شده و از آنجا به وسیله یک کابل ده زوج به پنل انتقال یابد.

راهنمای سیم کشی آیفون تصویری

سیم کشی

سیم کشی پارالل: این نوع سیم کشی در آیفون صوتی بسیار کاربرد داشته است. اما به غیر از مدل تکنما که توصیه شده به این روش سیم کشی شود، هیچ کدام از برندها علاقه ای به استفاده به این نوع سیم کشی ندارند .

دلیل این امر این است که در واحدهای بالا نیاز تعداد سیم بالا است و یک کابل و یک لوله جواگو این سیستم نیست.در این روش یک کابل از جعبه تقسیم تا آخرین واحد به صورت چرخشی برده خواهد شد.

مدل های پیشنهادی برای استفاده از این روش مدل تکنما و الکتروپیک می باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :