1396/05/09 14:30

مزایای loop

دتکتور.دتکتور اعلام حریق. اعلام حریق.دتکتور

اگر در یک طرف دتکتور حالت اتصال کوتاه یا اتصال باز پیش آید بوسیله ی ایزولاتور محل اتصال برطرف و مابقی مدار از طرف دیگر با پانل ارتباط برقرار کرده و به کار خود ادامه میدهند. در عمل تمامی اجزای متصل به سیستم آدرس پذیر خود آدرس پذیر هستند. دتکتورهای قابل آدرس دهی با دتکتورهای  Conv  تفاوتی ندارد ولی پایه ی آنها دچار تغییراتی می باشد. مثلا در پایه یک  Dilسوئیچ نصب شده که آدرس مشخص و منحصر به فرد را می سازد و این آدرس، برای سیستم قابل شناسایی می باشد. در نوع دیگر آدرس دهی از دو کلید گردان 0-9 یکی دهگان و یکی یکان را مشخص میکند. مثلا 9 و 11 و 98 و تا 99 دتکتور را می توان آدرس دهی کرد.

تکنیک جدید تنظیم و آدرس دهی پایه ی دتکتورهای آدرس پذیر (Add)  به وسیله ی dil سوئیچ یک تکنیک خوب و ساده می باشد. در این تکنیک اطلاعات و برنامه ی هر دتکتور به صورت اتوماتیک به تناسب شماره به پانل فرستاده میشود .

مشکل این سیستم این است که در صورتیکه یک تجهیز (دتکتور یا شستی) به مدار اضافه گردد و بخواهیم آدرس ها پشت سر هم و مرتب باشند بایستی تمامی آدرس ها عوض شوند. مثلا اگر یک دتکتور بین دتکتورهای 5 و 6 اضافه گردد، بایستی آدرس دهی از شماره ی 6 به بعد عوض شود. بنابراین آدرس تمامی تجهیزات بعد از دتکتور اضافه شده، یکی اضافه تر می شود تا توسعه ی کوچکی در سیستم به وجود آید، یعنی آدرس نوشته شده در بیس تمامی دتکتورها بایستی تعویض گردد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :