1396/05/09 14:07

سیستم آدرس پذیر ( Addressable System)

اعلام حریق. سیستم آدرس پذیر. دتکتور.دتکتور اعلام حریق

این نوع سیستم، به نام سیستم آدرس پذیرمی باشد. اصول کشف و تشخیص حریق در سیستم های آدرس پذیر، مشابه سیستم های متعارف است، به جز این که در این گونه سیستم ها، هر یک از دتکتورهای اتوماتیک و یا شستی ها دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلوی کنترل مرکزی قادر به شناسایی و تعیین هر یک از آن هاست .

در این نوع سیستم سیم کشی از پانل به دتکتور با دو رشته سیم ولی به صورت Loop (سیم بندی حلقوی) انجام می پذیرد که از تابلوی کنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم می شود و کلیه ی تجهیزات به صورت موازی در همین مدار حلقوی جای می گیرند. هر حلقه می تواند به تناسب تعداد تجهیزات و سطوح مورد حفاظت، یک یا چند منطقه را پشتیبانی کند. دتکتورهای سیستم آدرس پذیر دارای ساختار سوئیچ گونه ای هستند که برای شناسایی آن ها توسط تابلوی کنترل مرکزی به کار میرود. به نظر میرسد که در سیستم های آدرس پذیر موضوع منطقه بندی چندان حائز اهمیت نباشد، زیرا شناسایی دتکتورها از طریق شناسه¬ی اختصاصی آن¬ها امکان پذیر است، اما گستردن حلقه ی تشخیص بر بستر مناطق مختلف میتواند به کشف محل وقوع، سرعت بیشتری دهد. بنابراین در این گونه سیستم ها نیز اگرچه مناطق در قالب مدار مطرح نیستند، اما با توجه به همان معیارهای تعیین منطقه¬ی حریق، به صورت مجازی در نظر گرفته میشوند. حداکثر مساحت فضاهایی که توسط یک حلقه میتوانند حفاظت شوند، ده هزار متر مربع است و بر این اساس، یک حلقه حداقل پنج منطقه را پوشش میدهد .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :