1396/05/28 10:52

نحوه عملکرد چشمی درب اتوماتیک

جک. جک برقی. جک پارکینگی. چشمی جک پارکینگی. جک پارکینگی درب

چشمی وسلیه ای است که جلوی درب کنترلی وصل می شود کار چشمی ها به این صورت است که وقتی رو به روی هم قرار می گیرند یک خط مادون قرمز که با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد جلوی درب ایجاد می کند و زمانی که مانعی بین این دو چشمی قرار بگیرد ارتباط نوری آن ها قطع می شود و به صورت اتوماتیک فرمانی به دستگاه مرکزی کنترل درب اتوماتیک صادر می کنند.

فرمان های صادره از چشمی های درب اتوماتیک به مدار فرمان مرکزی

درب در حال بسته شدن تغییر مسیر داده و باز می شود. به این صورت از خطرات احتمالی جلوگیری می کند.

کار دیگر این چشمی ها زمانی است که بعد از بیرون رفتن شخص یا خودرو چشمی ها تشخیص می دهند که مانع رد شد و اگر تا مدت زمان معینی دیگر مانعی تشخیص ندهند باز هم فرمان بسته شدن خودکار درب را به مدار کنترل صادر می کنند و از باز ماندن بی جای درب اتوماتیک جلوگیری می کنند.

شکل ظاهری چشمی های درب اتوماتیک مادون قرمز

داخل مدار چشمی های درب اتوماتیک یکسان نمی باشد و زمانی که به درب روی آن را بردارید ظاهر متفاوتی دارند (یکی از مدار های بیشتری نصب به آن یکی برخوردار است) دلیل این تفاوت این است که یکی از چشمی ها فرستنده است و دیگری گیرنده امواج بدین ترتیب چون گیرنده باید عملیات تحلیل امواج مادون قرمز را انجام دهد از مدارهای بیشتری در آن استفاده شده است. چشمی گیرنده را  RX می نامند و فرستنده را TX می نامند.

روش تست سالم بودن چشمی درب اتوماتیک

روش تست سالم بودن چشمی به صورت ساده ای قابل انجام است: شما می توانید دوربین موبایل خود را روشن کرده و از طریق دوربین به چشمی نگاه کنید در این صورت اگر چشمی شما سالم باشد نوری از آن بیرون می آید که با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد. البته ناگفته نماند وقتی چشمی سالم مانعی را تشخیص دهد می توانید از صدایی که رله داخلی آن می دهد متوجه شوید که چشمی ها کار می کنند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :