محتوا با جدول
ردیفعنوانآدرسسالکارفرماتصاویر
1 ویلایی93کرج- گلشهرآقای مهندس عمومی
2 منزل مسکونیکرج- شهریار93آقای مهندس تهرانی
3 12 واحد مسکونیکرج- مهرشهر93آقای اشتریان
4 10 واحد مسکونیکرج- اشتراکی92آقای مهندس کمالی
5 6 واحد مسکونیکرج- مهرشهر92آقای مهندس قطبی
6 منزل مسکونیکرج- گوهردشت95آقای پیرهادی
7 ویلای شخصیکرج- کردان95آقای تیرانداز
8 کارگاه تولید بلکاکرج- صفادشت95آقای مهندس عسگری نیا
9 کارگاه مانتوتهران- هفت تیر91آقای هویدا
10 6 واحد مسکونیکرج- گوهردشت90آقای قارداشی
11 2 واحد آپارتمانکرج- باغستان غربی94آقای شریفی
12 ویلای شخصیکرج- شهرک افشاریه95آقای قره داغی
13 منزل مسکونیتهران- شیخ بهایی95آقای مهندس بسیرانی
clsoe