1396/09/13 10:36

افت های سیستم توزیع در آنتن مرکزی

آنتن. آنتن مرکزی. آنتن مرکزی ماهواره ای. آنتن مرکزی مجتمع


افت کابل ها: مقداری از سیگنال در حین عبور از کابل کواکسیال افت خواهد کرد مقدار این افت به نوع کابل مورد استفاده و فرکانس سیگنال عبوری بستگی دارد در فرکانس های بالاتر افت بیشتری وجود خواهد داشت. بهتر است افت کابل را برای بالاترین فرکانس موجود یا فرکانسی که ممکن است در آینده دریافت شود محاسبه نمود .

افت اسپلیتر ها  (INSERTION LOSS) :مقدار افت در اسپلیتر عبارت است از مقدار ورودی بر حسب  db منهای مقدار خروجی. به عنوان مثال این مقدار برای اسپلیتر دو راه حدود ۵/۳  db و برای اسپلیتر ۴ راه حدود ۵/۶ الی ۲/۷ دسی بل خواهد بود. معمولاً کارخانجات سازنده مقدار این افت را برای فرکانس های مختلف در جدولی ارائه می کنند .

افت جداسازی  ( ISOLATION LOSS ) (TAP LOSS) : هر تپ آف برای ایزولاسیون گیرنده ها از یکدیگر سیگنال ورودی را مقداری کاهش می دهد و آن را به خروجی فرعی می دهد این افت را افت جداسازی (ایزولاسیون ) می نامند مثلاً اگر یک سیگنال ۲۵ db به یک تپ اآف با افت ایزولاسیون ۲۳ db اعمال شود در خروجی فرعی مقدار ۲ db سیگنال قابل دسترس خواهد بود.

افت عبوری  (Trough loss) INSERTION LOSS) : هنگام عبور سیگنال از داخل تپ آف از ورودی اصلی به خروجی اصلی مقداری افت ایجاد می شود که باید مقدار آن را در محاسبات مد نظر قرار داد. مقدار این افت برای فرکانس های مختلف فرق می کند وتوسط کارخانه سازنده جدولی ارائه می گردد ولی معمولاً تپ آف های با مقدار ایزولاسیون بالا افت عبور ی کمتری دارند .

نحوه انتخاب تپ آف : باید در یک سیستم  MATV تپ آف هایی انتخاب شود که حداقل ۱۰۰۰ میکرو ولت را برای هر گیرنده تامین کند وایزولاسیون کافی بین گیرنده و سیستم جهت جلوگیری از تداخل ایجاد کند دریافت سیگنال بیش از ۱۰۰۰ میکرو ولت ( صفر دسی بل ) به گیرنده آسیبی نمی رساند و بسیاری از طراحان سیستم های MATV سطح خروجی های فرعی را تا ۱۰  db نیز در نظر می گیرند. در طراحی سیستم افت ایزولاسیون آخرین تپ آف قبل از آمپلی فایر را در نظر می گیرند و در صورت طولانی بودن مسیر بین تپ آف و دستگاه تلویزیون باید افت کابل آن را نیز در نظر گرفت. در صورت استفاده از تپ آف های دیواری  ( wall tap ) به علت کم بودن فاصله بین تپ آف و تلویزیون می توان از این افت صرف نظر کرد

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :