1396/05/11 16:07

انتخاب آمپلی فایر

آنتن مرکزی. آنتن . آمپلی فایر. آمپلی فایر آنتن مرکزی

در انتخاب آمپلی فایر باید 4 مورد را در نظر گرفت:

فرکانس و تعداد کانال های مورد دریافت

افت کل سیستم

نوع سیگنال ورودی

قابلیت خروجی ( مقدار خروجی (

اگر کانال های هم جوار زیادی در یافت شود، هر کانال برای جلوگیری از تداخل باید فیلتر شود و برای این منظور معمولاً از آمپلی فایرهای تک کانال ( STRIP )
 استفاده می گردد. مقدار ورودی به علاوه بهره تقویت کننده باید از افت کل سیستم بیشتر شود و معمولاً 6 db نیز به این مقدار اضافه می کنند. آمپلی فایرهای تک کانال بعد از فیلتر کردن و بلوکه کردن تمام کانال های دیگر به کار می روند و دارای 2 نوع کنترل بهره اتوماتیک ( AGC ) و دستی هستند. که نوع AGC در شرایط آب و هوایی و محیطی مختلف سطح سیگنال را ثابت نگه می دارند. آمپلی فایرها با ورودی  UHF/VHF , VHF ساخته شده اند. در ضمن مقدار سیگنال ورودی به علاوه بهره تقویت کننده نباید از توان خروجی آمپلی فایر بیشتر شود. قابلیت یا مقدار خروجی آمپلی فایر مقداریست که تقویت کننده بدون برش و یا مدولاسیون عرضی می تواند تحویل دهد. بعضی از آمپلی فایرها دارای کنترل بهره و اعوجاج و نوسان وتضعیف کننده قابل تنظیم می باشند تا سطح سیگنال یکسانی را برای تمام کانال ها ایجاد کنن.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :