1396/07/06 17:33

نحوه کارکرد دزدگیر منزل و اماکن

دزدگیر. دزدگیر اماکن. دزدگیر اماکن سیمکارتی. دزدگیر اماکن. بی سیمبه طور کلی هر دزدگیر اماکن دارای زون های پیش فرض بسته و پیش فرض باز می باشد. تصور کنید در طول روز شما در محل کار و منزل یا هر محیطی که دزدگیر در آنجا نصب است حضور دارید. چنانچه از مقابل هر چشمی عبور کنید خواهید دید که آن چشمی دزدگیر حرکت شما را تشخیص داده و بسته به نوع آن ممکن است  LED آن روشن شود. تا زمانی که دستگاه دزدگیر شما در حالت حفاظت نباشد خواهید دید که تحریک شدن هیچ چشمی ای باعث آژیر کشیدن آن نمی شود. اما زمانی که دکمه قفل روی ریموت را بزنید و دستگاه به حالت حفاظت برود خواهید دید که با اولین تحریک چشمی، آژیر دستگاه به صدا در می آید .

می توان گفت زمانی که اتصال بین زون های پیش فرض بسته یا  N.C باز شود دستگاه آژیر می کشد و برای زون های پیش فرض باز یا  N.O نیز زمانی که این اتصال بسته شود دستگاه آژیر می کشد. نحوه کار چشمی نیز بدین شکل است که زمانی که تحریک را حس کند اتصال بسته یک زون را باز می کند و از این طریق دستگاه متوجه می شود که آن زون تحریک شده است و آژیر را به صدا در می آورد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :