1396/02/13 18:35

سنسورهای حفاظتی

سنسورهای حفاظتی

طی سالیان متمادی بر مبنای مفهوم «آشکارسازی فعالیت غیرمجاز» وسایل مختلفی جهت تشخیص و اعلام و فعالیت غیرمجاز به کار گرفته شده است و این امر به مرور به تولید طیف گسترده‌ای از سنسورهای حفاظتی منجر شده است. این سنسورها بر مبنای اصول فیزیکی، جنبه‌ها و نشانه‌های مختلف یک فعالیت را تشخیص داده و آشکارسازی می‌نمایند و می‌توان آنها را به صورت‌های مختلف دسته‌بندی نمود.

سنسورها بر مبنای محیطی که در آن نصب می‌شوند به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که عبارتست از سنسورهای محیط داخلی (Internal Detectors) و سنسورهای محیط بیرونی (External Detectors). سنسورهایی که در محیط داخل ساختمان به کار می‌روند در محدوده دمایی بین +5 تا +45 درجه سانتیگراد بهترین عملکرد را دارند و در ساخت آنها تمهیدات خاصی جهت حفاظت در برابر شرایط محیطی نظیر نفوذ غبار یا رطوبت دیده نشده است. سنسورهایی که در محیط بیرون ساختمان‌ها و در محوطه‌های باز استفاده می‌شوند به طور معمول می‌بایست در محدوده دمایی -20 تا +65 درجه سانتیگراد عملکرد مطلوب را دارا باشد و همچنین وجود باران، برف، مه، باد و غبار بر عملکرد آنها تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.

بر مبنای روش عملکرد، سنسورها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتست از سنسورهای غیرفعال (Passive Detectors) و سنسورهای فعال (Active Detectors).

سنسورهای غیرفعال یا Passive بر مبنای اصول فیزیکی کار می‌کنند که نیازمند تولید منبع انرژی خاص نمی‌باشد. در واقع این سنسورها انواع مختلف انرژی موجود در محیط مورد حفاظت را بررسی و کنترل می‌کنند و تغییر مقدار یا مشخصات یک نوع انرژی برای سنسور نشان‌دهنده وجود فعالیت در محدوده پوشش سنسور است. سنسورهای فعال یا Active سنسورهایی هستند که نوعی از انرژی را به محیط مورد حفاظت ارسال می‌کنند و سپس تغییرات و اغتشاشات ایجاد شده در این انرژی را به منظور آشکارسازی فعالیت غیرمجاز بررسی و آنالیز می‌کنند.سنسورهای حجمی شامل دیواره مایکروویو، مایکرویو منواستاتیک، کابل‌های تشعشع‌کننده و میدان مغناطیسی......

سنسورهای حفاظتی

طی سالیان متمادی بر مبنای مفهوم «آشکارسازی فعالیت غیرمجاز» وسایل مختلفی جهت تشخیص و اعلام و فعالیت غیرمجاز به کار گرفته شده است و این امر به مرور به تولید طیف گسترده‌ای از سنسورهای حفاظتی منجر شده است. این سنسورها بر مبنای اصول فیزیکی، جنبه‌ها و نشانه‌های مختلف یک فعالیت را تشخیص داده و آشکارسازی می‌نمایند و می‌توان آنها را به صورت‌های مختلف دسته‌بندی نمود.

سنسورها بر مبنای محیطی که در آن نصب می‌شوند به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که عبارتست از سنسورهای محیط داخلی (Internal Detectors) و سنسورهای محیط بیرونی (External Detectors). سنسورهایی که در محیط داخل ساختمان به کار می‌روند در محدوده دمایی بین +5 تا +45 درجه سانتیگراد بهترین عملکرد را دارند و در ساخت آنها تمهیدات خاصی جهت حفاظت در برابر شرایط محیطی نظیر نفوذ غبار یا رطوبت دیده نشده است. سنسورهایی که در محیط بیرون ساختمان‌ها و در محوطه‌های باز استفاده می‌شوند به طور معمول می‌بایست در محدوده دمایی -20 تا +65 درجه سانتیگراد عملکرد مطلوب را دارا باشد و همچنین وجود باران، برف، مه، باد و غبار بر عملکرد آنها تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.

بر مبنای روش عملکرد، سنسورها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتست از سنسورهای غیرفعال (Passive Detectors) و سنسورهای فعال (Active Detectors).

سنسورهای غیرفعال یا Passive بر مبنای اصول فیزیکی کار می‌کنند که نیازمند تولید منبع انرژی خاص نمی‌باشد. در واقع این سنسورها انواع مختلف انرژی موجود در محیط مورد حفاظت را بررسی و کنترل می‌کنند و تغییر مقدار یا مشخصات یک نوع انرژی برای سنسور نشان‌دهنده وجود فعالیت در محدوده پوشش سنسور است. سنسورهای فعال یا Active سنسورهایی هستند که نوعی از انرژی را به محیط مورد حفاظت ارسال می‌کنند و سپس تغییرات و اغتشاشات ایجاد شده در این انرژی را به منظور آشکارسازی فعالیت غیرمجاز بررسی و آنالیز می‌کنند.

بر مبنای مشخصات فیزیکی محیط یا سطح تحت پوشش یک سنسور، سنسورها به چهار دسته عمده تقسیم می‌شوند که عبارتند از سنسـورهـای نقـطه‌ای (Point Detectors)، سنسورهای خـطی (linear Detectors)، سنسـورهای سطـحی(Surface Detectors) و سنسورهای حجمی (Volumetric Detectors).

همان‌گونه که از اسامی این دسته ها مشخص می‌شود این سنسورها بسته به نوع محل تحت پوشش یک نقطه، یک خط مستقیم، یک سطح یا یک حجم از محیط مورد حفاظت را پوشش می‌دهند.

1-1-1- سنسورهای محیط داخلی غیر فعال (Internal Passive Detectors)

متداول‌ترین سنسورهای غیرفعال برای کاربردهای داخلی ساختمان به‌صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

 

 • سنسورهای نقطه‌ای شامل کنتاکت الکترومکانیک و سنسور وزنی
 • سنسور خطی شامل مادون قرمز غیرفعال با پوشش خطی
 • سنسورهای سطحی شامل سنسور سیمی یا فویلی و سنسور اینرسی
 • سنسورهای حجمی شامل مادون قرمز غیرفعال (PIR)، میکروفون آکوستیک، سنسور شکستن شیشه و آشکارساز حرکت در تصویر دوربین

 

1-1-2- سنسورهای محیط داخلی فعال (Internal Active Detectors)

اصلی‌ترین انواع سنسورهای فعال برای کاربرد در محیط داخلی به‌شرح زیر می‌باشند:

 

 • سنسور نقطه‌ای شامل کنتاکت مغناطیسی
 • سنسور خطی شامل دیواره مادون قرمز فعال (IR barrier)
 • سنسورهای حجمی شامل سنسور مایکروویو بای‌استاتیک، سنسور مایکروویو دوپلر و سنسور مافوق صوت دوپلر

 

1-1-3- سنسورهای محیط بیرونی غیرفعال (External Passive Detectors)

سنسورهای محیط بیرونی غیرفعال در انواع زیر موجود می باشند:

 

 • سنسور نقطه‌ای شامل کنتاکت الکترومغناطیس
 • سنسورهای خطی شامل مادون قرمز غیرفعال با پوشش خطی و سیم تحت کشش (Taut Wire)
 • سنسورهای سطحی شامل کابل میکروفونی، سنسور اینرسی و سنسور وزنی دفنی
 • سنسور حجمی شامل آشکارساز حرکت در تصویر دوربین

 

1-1-4- سنسورهای محیط بیرونی فعال (External Active Detectors)

متداول‌ترین سنسورهای فعال جهت کاربرد در محیط بیرون ساختمان و فضای باز عبارتند از:

 

 • سنسور نقطه‌ای شامل کنتاکت مغناطیسی
 • سنسور خطی شامل دیواره مادون قرمز فعال (IR barrier)
 • سنسور سطحی شامل فیبر نوری
 • سنسورهای حجمی شامل دیواره مایکروویو، مایکرویو منواستاتیک، کابل‌های تشعشع‌کننده و میدان مغناطیسی

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :