گروه آرکاشید افتخار دارد در زمینه سیستم های اعلام حریق  با شرکت های بزرگی چون آریاک، زیمنس آلمان و teletek (اروپای شرقی)، )zetaانگلستان) همکاری کند و تمامی تجهیزات خود را از این برند ها تهیه کند .

برخی از ویژگی های سیستم های فوق به شرح زیر می باشد :

  تکنولوژی برتر و تجهیزات منحصر به فرد

  • سیستم های آدرس پذیر و متعارف سازگار با نوع مصرف جهت استفاده بهینه
  • دارا بودن استاندارد معتبر جهانی همچون VDS ، CE ,IPCB  و ) UL  آمریکا (
  •  هوشمند بودن دتکورها جهت تسریع در امر آشکار سازی حریق و تصمین کارکرد کل سیستم
  •  مناسب برای پروژه های قابل توسعه ، بزرگ و یکپارچه
  • دارای تاییده از سازمان های آتش نشانی و نظام مهندسی در سراسر کشور